Cái tai của nữ nhân, tướng mệnh đàn bà

2017-10-12 06:13 PM
Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng

Trong các bộ vị trên mặt chỉ duy có tướng tai là không phân biệt nam nữ. Tai tốt với đàn ông thế nào thì cũng tốt với đàn bà như vậy.

Tai người ta trên y lý cơ thể học vừa liên hệ tới óc lại vừa thông với thận giao truyền của tim. Thận khí vượng thì tai rất thính, thận khí suy thì tai nghễnh ngàng, cho nên con người về già là tai lãng do thận hư gây nên.

Thông tuệ hay không nhờ ở tướng tai.

Sự nghiệp bền vững hay không nhờ ở tướng tai.

Chồng con đàng hoàng hay không nhờ ở tướng tai.

Tai mà xấu, các bộ vị khác tốt, cái tốt giãm đi một nữa hoặc giãm về phúc khí hoặc giãm về lộc.

Tai có 4 phần chính yếu:

- Thành là vành bên ngoài.

- Quách là vành bên trong.

- Thùy châu là dái tai.

- Mệnh môn là lỗ tai.

Tai tốt tướng cần phải thàn quách phân minh, dầy dặn, màu sắc sáng đẹp, lỗ tai lớn có thùy châu.

Sách Đại Thanh Thần Giám viết:

- Điếm nhục thùy châu hồng nhuận tài lộc hanh thông (Ép sát vào đầu, tai dầy dặn có thịt là hồng hồng sáng rỡ thì tài lộc hanh thông).

- Bạch ư diện viên như kỳ tử danh chấn (Tai trắng hơn mặt, tròn như quân cờ nổi tiếng).

- Luân quách đào hoa tinh tối linh lung (Vành ngoài vành trong đỏ ang lên như hoa đào là loại đa tình).

- Đối diện bất kiến nhĩ đinh thị đố quí tử (Đứng trước mặt mà không trông thấy tai, đó là con người phú quí sang trọng).

- Hậu đại thùy kiên cực quí, quá bát thập phương chung (Vừa dầy vừa lớn, rất quí lại sống lâu ngoài tám mươi).

Sách Thần Dị phú  viết:

- Nhĩ bạc như chỉ chủ bần khổ (Tai mỏng như giấy nghèo khổ).

- Hốt luân thương hồng sắc như hỏa viêm thất nhật nội phòng khau thiệt phá tài (Bỗng dưng tai đỏ như hơ lửa, trong vòng bảy ngày hãy đề phòng họa khau thiệt, hao tài).

- Nhĩ xích nhĩ hắc bần hàn (tai đỏ như lửa hoặc tai đen thui đều bần hàn).

Bài mới nhất

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động

Phân loại điếc: các bất thường về thính giác

Xác định hướng đến của âm thanh: cơ chế thính giác trung ương

Chức năng thính giác của vỏ não: cơ chế thính giác trung ương

Đường truyền thần kinh thính giác: cơ chế thính giác trung ương

Cường độ âm thanh: xác định bởi hệ thính giác

Tần số âm thanh: định nghĩa nguyên lý vị trí thính giác

Điện thế tai trong: phản ánh nồng độ cao kali và nồng độ thấp natri

Cơ quan Corti: tầm quan trọng trong việc thu nhận âm thanh

Sóng chạy: sự dẫn truyền của sóng âm trong ốc tai

Giải phẫu và chức năng của ốc tai

Dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ đến ốc tai: phối hợp trở kháng bởi xương con

Điều soát kích thước đồng tử của mắt