Thông tin về thuốc vần M

Morphine (Nha phiến trắng)

Không được ngưng dùng morphine đột ngột sau khi sử dụng lâu dài, hoặc có thể có các triệu chứng cai nghiện khó chịu. Hãy hỏi bác sĩ để tránh triệu chứng cai khi ngừng sử dụng morphine.

Methocarbamol (thông tin quan trọng)

Methocarbamol thường được cho tiêm tại phòng của bác sĩ, bệnh viện, hoặc phòng khám. Nếu được sử dụng Methocarbamol ở nhà, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ dạy làm thế nào để sử dụng nó.

Metoprolol (thông tin quan trọng)

Metoprolol chỉ là một phần của một chương trình hoàn thành, điều trị cao huyết áp cũng có thể bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục và kiểm soát cân nặng.

Metformin (thông tin quan trọng)

Nếu cần phải có bất kỳ x-quang hay CT scan bằng cách sử dụng một loại thuốc nhuộm được tiêm vào tĩnh mạch, cần phải tạm thời ngừng dùng metformin.

Methadone (thông tin quan trọng)

Không được ngưng dùng methadone đột ngột, hoặc có thể có các triệu chứng cai nghiện khó chịu. Gọi cho bác sĩ nếu bỏ lỡ liều hay quên dùng thuốc này dài hơn 3 ngày liên tiếp.


Bài xem nhiều nhất

Methadone (thông tin quan trọng)

Không được ngưng dùng methadone đột ngột, hoặc có thể có các triệu chứng cai nghiện khó chịu. Gọi cho bác sĩ nếu bỏ lỡ liều hay quên dùng thuốc này dài hơn 3 ngày liên tiếp.

Methocarbamol (thông tin quan trọng)

Methocarbamol thường được cho tiêm tại phòng của bác sĩ, bệnh viện, hoặc phòng khám. Nếu được sử dụng Methocarbamol ở nhà, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ dạy làm thế nào để sử dụng nó.

Morphine (Nha phiến trắng)

Không được ngưng dùng morphine đột ngột sau khi sử dụng lâu dài, hoặc có thể có các triệu chứng cai nghiện khó chịu. Hãy hỏi bác sĩ để tránh triệu chứng cai khi ngừng sử dụng morphine.

Metformin (thông tin quan trọng)

Nếu cần phải có bất kỳ x-quang hay CT scan bằng cách sử dụng một loại thuốc nhuộm được tiêm vào tĩnh mạch, cần phải tạm thời ngừng dùng metformin.

Metoprolol (thông tin quan trọng)

Metoprolol chỉ là một phần của một chương trình hoàn thành, điều trị cao huyết áp cũng có thể bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục và kiểm soát cân nặng.