Tiêu kim đan

18/04/2013 11:14

Các vị nghiền nhỏ dùng bột gạo nếp viên thành hoàn. Với liều lượng phương trên chế được 500 viên. (ở Thượng Hải hay chế thành viên dẹt gọi là phiến).

Công thức

1.  Bạch giao hương           64 gam.

2.  Nhũ hương                     30 gam.

3.  Xạ hương                        12 gam.

4.  Chế thảo ô                       64 gam.

5.  Ngũ linh chi                     64 gam.

6.  Địa long                            44 gam.

7.  Hương mặc                     44 gam..

8.  Đương quy                      30 gam.

9.  Một dược                          30 gam.

10. Phiên mộc miết tử         64 gam.

Các vị nghiền nhỏ dùng bột gạo nếp viên thành hoàn. Với liều lượng phương trên chế được 500 viên. (ở Thượng Hải hay chế thành viên dẹt gọi là phiến).

Cách dùng

Mỗi lần 1-2 viên (tức là 2-4 phiến). Ngày uống 2 lần với nước sôi hoặc rượu nóng, lúc
đói.

Công dụng

Tiêu thũng bạt độc.

Chủ trị

Đàm hạch lưu trú, loa lịch thũng khối, các loại âm thư mới mắc.

Phụ nữ có mang cấm dùng.