Thập khôi hoàn

08/05/2013 10:07
Đây là phương thường dùng để cầm máu. Mười vị thuốc trong phương đều có tác dụng lương huyết chỉ huyết

Thành phần

1.  Đại kế thảo khôi              320 gam.

2.  Trần tông khôi                 320 gam.

3.  Đại hoàng khôi               320 gam.

4.  Đan bì khôi                      320 gam.

5.  Hà diệp khôi                    320 gam.

6.  Tiểu kế thảo khôi            320 gam.

7.  Trác bá khôi                     320 gam.

8.  Sơn chi tử khôi               820 gam.

9.  Tây thảo khôi                   320 gam.

10. Mao căn khôi                 320 gam.

Cách dùng

Mười vị trên nghiền bột mà dùng. Hiện nay, xí nghiệp dược ở Thượng Hải dùng nước sắc bạch cập độ 40-60 gam luyện bột ấy làm viên to bằng hạt đậu xanh.

Mỗi lần uống 4-12 gam, ngày 1-3 lần với nước chín.

Công dụng

Lương huyết, chỉ huyết.

Chữa chứng bệnh

Các chứng nội xuất huyết đều ứng dụng được, khái huyết, nục huyết đều thích
hợp.

Giải bài thuốc

Đây là phương thường dùng để cầm máu. Mười vị thuốc trong phương đều có tác dụng lương huyết chỉ huyết. Nhưng Đại kế, Tiểu kế, Tây thảo, Đại hoàng, Đan bì còn có tác dụng hóa ứ; Đại hoàng, Chi tử còn có tác dụng tả hỏa, Hà diệp, Trắc bá, Tông lư bì còn có tác dụng thu liễm.

Toàn phương có công năng lương huyết, chỉ huyết, cầm máu, nhưng không lưu ứ - dùng chữa chứng huyết nhiệt chảy máu nhất định hiệu quả. Theo nguyên tắc cấp tắc trị tiêu, thì phương trên là thuốc chỉ huyết tạm thời. Sau khi cầm máu, phải biện chứng tìm nguyên nhân để trị tận gốc bệnh. Truyền thống xưa nhận rằng thuốc chỉ huyết thường sao đen để tăng cường tính thu sáp. Vì thế phương này các vị nên sao cháy, nhưng phải tồn tính.