Thanh đại tán (Khẩu cam dược)

17/04/2013 21:13

Trước hết rửa sạch khoang miệng, cho thuốc bột trên vào, thổi vào chỗ có bệnh, mỗi ngày 2-3 lần. Nếu thuốc có vào yết hầu, có thể nuốt được.

Thành phần

1.  Bạc hà                                          12 gam.

2.  Cam thảo                                     4 gam.

3.  Hoàng liên                                   8 gam.

4.  Nguyệt thạch (bằng sa phi)      12 gam .

5.  Nhi trà                                           8 gam.

6.  Băng phiến                                  2 gam.

7.  Nhân trung                                  8 gam.

Các vị nghiền cực mịn không có tiếng lạo xạo mới được.

Cách dùng

Trước hết rửa sạch khoang miệng, cho thuốc bột trên vào, thổi vào chỗ có bệnh, mỗi ngày 2-3 lần. Nếu thuốc có vào yết hầu, có thể nuốt được.

Công dụng

Thanh nhiệt giải độc, chỉ thống tiêu thũng.

Chủ trị

Yết hầu sưng đau, nhũ nga, cơm răng chảy máu, khẩu thiệt sinh sang.