Tang phiêu tiêu tán

18/04/2013 15:28

Tang phiêu tiêu bổ thận, cố tinh quan, phò tá có Long cốt, Quy bản tư thận cố sáp, tăng cường công hiệu của tang phiêu tiêu.

Thành phần

1. Tang phiêu tiêu                           12 gam.

2. Viễn chí                                         8 gam.

3. Xương bồ                                     6 gam.

4. Long cốt                                       16-40 gam.

5. Nhân sâm hoặc Đảng sâm     12 gam.

6. Phục thần                                    12 gam.

7. Đương quy                                  12 gam.

8. Quy bản                                       20 gam.

Cách dùng

Nguyên là thuốc bột. Hiện hay dùng thuốc thang.

Công dụng

Cố sáp, giao thông tâm thận, chỉ di niệu, di tinh, súc tiểu tiện, trị kiện vong (hay quên). Chủ trị: Tiểu tiện luôn luôn, hoặc đái són, hoạt tinh kiện vọng…

Giải bài thuốc

Tang phiêu tiêu bổ thận, cố tinh quan, phò tá có Long cốt, Quy bản tư thận cố sáp, tăng cường công hiệu của tang phiêu tiêu. Phục thần, Xương bồ, Viễn chí khai tâm khiếu, an tâm thần, phối ngũ với các vị thuốc trên có tác dụng giao thông tâm thận. Ngoài ra, còn có Đương quy bổ huyết, Nhân sâm bổ khí để cường tráng thể chất là các vị phụ trợ của phương. Phương này chữa được các chứng nam, phụ, lão, ấu đêm có đái dầm rất hiệu quả...

Gia giảm

Có thể gia Thỏ ti tử, Sa uyển tật lê, Phúc bồn tử, Khiếm thực, Ích khí nhân, Ngũ vị tử và một vài vị bổ thận, súc niệu. Nếu thể chất bệnh nhân không hư nhược lắm, có thể không cần dùng sâm, quy, nhưng các vị Viễn chí, Xương bồ và Phục linh không thể thiếu được.