Tang hạnh thang

02/05/2013 11:40

Sa sâm, vỏ lê nhuận phế sinh tân, phối ngũ thành phương thanh táo nhuận phế. Táo nhiệt trừ, tân dịch phế phục hồi, thì ho khan phải dứt.

Thành phần

1.  Tang diệp             12 gam.

2.  Hạnh nhân          12 gam.

3.  San sâm               12 gam.

4.  Tượng bối mẫu   12 gam.

5.  Đậu xị                   12 gam.

6.  Sơn chi                6-12 gam.

7.  Vỏ quần lê           Tí chút.

Cách dùng

Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Sơ phong, nhuận táo, thanh phế, chỉ khái.

Chủ trị

Ngoại cảm phong nhiệt, phổi ráo mà ho, ho khan không đờm, đau đầu phát sốt, miệng khát lưỡi đỏ, rêu lưỡi mỏng và khô.

Giải bài thuốc

Tang diệp, Đậu xị, Sơn chi sơ phong thanh nhiệt. Hạnh nhân, Bối mẫu hóa đàm chỉ khái. Sa sâm, vỏ lê nhuận phế sinh tân, phối ngũ thành phương thanh táo nhuận phế. Táo nhiệt trừ, tân dịch phế phục hồi, thì ho khan phải dứt.