Tam tử thang (tam tử dưỡng thân thang)

02/05/2013 11:39

Tô tử giáng khí hóa đàm, Bạch giới tử ôn phế hóa đàm, Lai phục tử tiêu thực hóa đàm, là thuốc hóa đàm chủ yếu để trị ho đờm nhiều.

Thành phần

1.  Tô tử                      12 gam.

2.  Bạch giới tử         8 gam.

3.  Lai phục tử          12 gam.

Cách dùng

Mỗi ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Hạ khí giáng nghịch, hóa đàm bình suyễn.

Chủ trị

Ho, khí nghịch, đờm nhiều ngực tức, kém ăn rêu dày, mạch hoạt.

Giải bài thuốc

Tô tử giáng khí hóa đàm, Bạch giới tử ôn phế hóa đàm, Lai phục tử tiêu thực hóa đàm, là thuốc hóa đàm chủ yếu để trị ho đờm nhiều.

Gia giảm

Trên lâm sàng thường hay gia thêm vào phương này các vị thuốc phụ trợ. Nếu phong hàn nặng gấp bội gia Tô tử, ho ngực đau nhiều gia Bách giới tử gấp bội, ngực bụng chướng mãn nhiều gia Lai phục tử gấp bội.