Tam cao thang

02/05/2013 11:24

Ma hoàng tân ôn phát tán, tuyên phế bình suyễn là chủ dược. Hạnh nhân giáng khí, nhuận phế, chỉ khái, giúp Ma hoàng bình suyễn.

Thành phần

1.  Ma hoàng             4-12 gam.

2.  Hạnh nhân          12 gam.

3.  Sinh thảo             4 gam.

Cách dùng

Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Tuyên phế, bình suyễn, chỉ khái.

Chủ trị

Cảm mạo phong hàn, ho, khí suyễn.

Giải bài thuốc

Ma hoàng tân ôn phát tán, tuyên phế bình suyễn là chủ dược. Hạnh nhân giáng khí, nhuận phế, chỉ khái, giúp Ma hoàng bình suyễn. Sinh cam thảo thanh phế khí, lợi yết hầu. Do cảm mạo phong hàn phế khí bất tuyên dẫn đến khái suyễn thì trên cơ sở phương này mà tùy chứng gia giảm.