Quất bì trúc nhự thang

15/05/2013 11:19
Bài này dùng Nhân sâm, Cam thảo, Đại táo bổ vị hư, Trần bì hòa vị, lý khí, Trúc nhự thanh vị nhiệt, giáng nghịch khí phối hợp tạo thành

Thành phần

1.  Quật bì                  8-12 gam (tức Trần bì).

2.  Trúc nhự              8 gam.

3.  Gừng sống          3 lát.

4.  Nhân sâm           8-12 gam (hoặc Đảng sâm).

5.  Chích cam thảo  4 gam.

6.  Đại táo                  3 quả.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng

Hòa vị giáng nghịch bổ hư.

Chữa chứng bệnh

Vị hư bị nấc, nôn khan (buồn lợm).

Giải bài thuốc

Bài này dùng Nhân sâm, Cam thảo, Đại táo bổ vị hư, Trần bì hòa vị, lý khí, Trúc nhự thanh vị nhiệt, giáng nghịch khí phối hợp tạo thành, chữa chứng bệnh vị hư hơi thiên về nhiệt mà gây nên bị nấc, nôn khan. Trong lâm sàng thường dùng Trần bì, Trúc nhự (sao nước gừng) gia vào các bài thuốc khác để chữa nôn mửa, ợ hơi.

Phụ phương

Tế sinh quất bì trúc nhự thang:

Tức là bài này gia Phục linh, Bán hạ, Mạch môn đông, Tỳ bà diệp (sao thơm). Bán hạ, Phục linh, Tỳ bà diệp hóa đàm, hòa vị, giáng nghịch, Mạch môn đông dưỡng vị âm, dù để bổ vị, thanh nhiệt, giáng nghịch thì sức thuốc vẫn mạnh hơn so với nguyên bài trong « Kim quỹ ».