Ngọc lộ tán (Nghiệm phương)

17/04/2013 21:39

Có thể dùng dầu vừng, nước Cúc hoa, nước Ngân hoa, nước sôi để nguội hòa thuốc trên để đắp vào chỗ đau.

Thành phần

Phù dung diệp - Nghiền bột cực mịn.

Cách dùng

Có thể dùng dầu vừng, nước Cúc hoa, nước Ngân hoa, nước sôi để nguội hòa thuốc trên để đắp vào chỗ đau. Cũng có thể dùng Va dơ lin (phàm sĩ lâm) 8/10, Ngọc lộ tán 2/10 điều lẫn thành cao mà đổ. Cứ 10 lạng thuốc cao trên gia thêm Thạch khôi toan 10 giọt.

Công dụng

Lương huyết, thanh nhiệt, thoái thũng.

Chủ trị

Các loại ung thư dương chứng.