Mẫu lệ tán

18/04/2013 15:25

Bốn vị phối hợp cùng dùng mục đích chủ yếu là liễm mồ hôi. Bất luận là chứng tự hãn hay đạo hãn đều có thể gia giảm mà ứng dụng phương này.

Thành phần

1.  Mẫu lệ nướng     20-40 gam.

2.  Hoàng kỳ              16 gam.

3.  Ma hoàng căn     12-20 gam.

4.  Phù tiểu mạch    20-40 gam.

Cách dùng

Nguyên là thuốc bột. Hiện nay dùng dạng thang sắc nước, chia 2 lần uống. Công dụng: Bổ khí, liễm âm, cố biểu, chỉ hãn.

Chủ trị

Khí âm bất túc, tự hãn, đạo hãn, tâm quí (tim hồi hộp sợ hãi).

Giải bài thuốc

Mẫu lệ cố sáp, Ma hoàng căn chỉ hãn, Phù tiểu mạch dưỡng tâm liễm hãn. Hoàng kỳ bổ khí cố biểu. Bốn vị phối hợp cùng dùng mục đích chủ yếu là liễm mồ hôi. Bất luận là chứng tự hãn hay đạo hãn đều có thể gia giảm mà ứng dụng phương này.

Gia giảm

Tự hãn nên trọng dụng Hoàng kỳ và gia thêm Bạch truật; đạo hãn nên gia Lỗ đậu y (vỏ đậu), Nhu đạo căn tu (rễ chùm cây lúa nếp), Sương đào can v.v…