Kim phất thảo tán

02/05/2013 11:29
Kim phất thảo ôn tán, hóa đàm, giáng khí là chủ dược, phụ với Tiền hồ tuyên hạ phế khí. Kinh giới, Tế tân, Sinh khương phát tán phong hàn

Thành phần

1.  Kim phất thảo      12 gam.

2.  Tiền hồ                 8-12 gam.

3.  Kinh giới              8-12 gam.

4.  Tế tân                    4 gam.

5.  Chế bán hạ         8-12 gam.

6.  Phục linh             12 gam.

7.  Cam thảo            4 gam.

8.  Sinh khương      3 lát.

9.  Đại táo                 5 quả.

Cách dùng

Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Phát tán phong hàn, hóa đàm chỉ khái.

Chủ trị

Ngoại cảm phong hàn khái thấu, đàm nhiều khí cấp.

Giải bài thuốc

Kim phất thảo ôn tán, hóa đàm, giáng khí là chủ dược, phụ với Tiền hồ tuyên hạ phế khí. Kinh giới, Tế tân, Sinh khương phát tán phong hàn, Bán hạ Phục linh hóa đàm lợi thủy. Đại táo, Cam thảo hòa trung.