Hồng linh đan

21/04/2013 21:53

Phương này dùng Xạ hương, Băng phiến khai khiếu; Chu sa, Mông thạch, Ngân tiêu, Hùng hoàng, Bằng sa giải độc tịch uế để trị thổ tả mùa hè có hiệu quả.

Thành phần

1.  Xạ hương                                24 gam.

2.  Thanh mông thạch                32 gam.

3.  Chu sa                                     80 gam.

4.  Ngân tiêu                                 80 gam.

5.  Hùng hoàng                            88 gam.

6.  Nguyệt thạch (tức bằng sa)  48 gam.

7.  Băng phiến                              24 gam.

Các vị tán bột, trừ Băng phiến, Xạ hương ra, trước hết nghiền kỹ Thanh mông, Hùng hoàng, Chu sa cho thật mịn, sau đó cho các bột thuốc kia vào hòa đều, nghiền lại cho cực nhỏ. Sau cùng cho Xạ hương, băng phiến vào hòa đều đóng gói kín.

Cách dùng

Mỗi lần 0,4-0,8 gam (1-2 lần) uống với nước chín nóng, trẻ em theo tuổi mà giảm liều lượng.

Công dụng

Tích uế, khai khiếu, giải độc.

Chủ trị

Trúng thử phát sa, chóng mặt, phiền muộn, bụng đau, thổ tả.

Giải bài thuốc

Phương này dùng Xạ hương, Băng phiến khai khiếu; Chu sa, Mông thạch, Ngân tiêu, Hùng hoàng, Bằng sa giải độc tịch uế để trị thổ tả mùa hè có hiệu quả. Tuy trong phương không có thuốc chuyên trị thổ tả, nhưng do giải độc, tịch uế thì thổ tả theo lý tự nhiên phải hoãn giải.