Hầu tảo tán

21/04/2013 21:54

Phương này dùng Hầu táo, Nguyệt thạch, Bối mẫu, Mông thạch để hóa đàm, linh dương giác tức phong, Xạ hương khai khiếu

Thành phần

1.  Hầu táo                             16 gam.

2.  Linh dương giác             4 gam.

3.  Xạ hương                        1,6 gam.

4.  Nguyệt thạch                   4 gam.

5.  Trầm hương                    4 gam.

6.  Xuyên bối mẫu               8 gam.

7.  Thanh mông thạch        4 gam.

8.  Thiên trúc hoàng            8 gam.

Các loại đem tán bột. Trừ sạ, trầm ra, trước hết trộn đều các vị còn lại nghiền cho thật mịn, rồi cho bột trầm, sạ mịn vào hòa đều đóng gói kín.

Cách dùng

Mỗi lần 0,4-0,8 gam uống với nước nóng.

Công dụng

Tiêu hóa đàm nhiệt, trấn kinh, khai khiếu.

Chủ trị

Trẻ em cấp kinh, tay chân co giật, đờm nhiều thở gấp, họng có đờm khò khè phiền táo bất an.

Giải bài thuốc

Phương này dùng Hầu táo, Nguyệt thạch, Bối mẫu, Mông thạch để hóa đàm, linh dương giác tức phong, Xạ hương khai khiếu, Trầm hương giáng nghịch khí, dẫn đờm đi xuống.