Hành quân tán

21/04/2013 21:49
Phương này có đặc điểm là dùng nhiều thuốc tân hương tịch uế giải độc. Cho nên trị được khí độc (sa khí) giảm đau bụng, thổ tả, trừ phiền táo, thuộc về tễ ôn khai.

Thành phần

1.  Ngưu hoàng                    20 gam.

2.  Xạ hương                         20 gam.

3.  Trân châu                         20 gam.

4.  Băng phiến bằng sa      20 gam.

5.  Hùng hoàng                    32 gam.

6.  Hỏa tiêu                            12 gam.

7.  Bột gừng                          2 gam.

Các loại thuốc trên đem nghiền thật mịn, trộn thật đều, đóng gói thật kín hơi (bánh) (l bánh 0,4 gam).

Cách dùng

Mỗi lần dùng 1 bánh, uống với nước lạnh có thể thổi vào mũi để gây hắt hơi. Công dụng: Tịch uế, giải độc, khai khiếu.

Chủ trị

Tháng hè (thử) gặp khí độc thổ tả, đau bụng, phiền táo không yên.

Giải bài thuốc

Phương này có đặc điểm là dùng nhiều thuốc tân hương tịch uế giải độc. Cho nên trị được khí độc (sa khí) giảm đau bụng, thổ tả, trừ phiền táo, thuộc về tễ ôn khai.