Giao ngải thang

08/05/2013 10:15

Chủ phương trị chứng băng lậu và an thai cho phụ nữ. Quy, Địa, Khung, Thược là Tứ vật thang, công dụng bổ huyết điều kinh.

Thành phần

1. Xuyên khung        4-6 gam.

2. A giao                    12 gam.

3. Chích thảo            4-6 gam.

4. Sao ngải diệp       2-4 gam (hay Thục địa).

5. Đương quy           12 gam.

6. Bạch thược          12 gam.

7. Sinh địa                 16-40 gam.

Cách dùng

Ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống. Công dụng: Bổ huyết, chỉ băng lậu, an thai.

Chữa chứng bệnh

Phụ nữ mạch sung, nhâm hư quyện, băng lậu bất chỉ, kinh nguyệt quá nhiều. Sau khi đẻ mạch sưng nhân hư, máu xấu ra mãi không cầm, hoặc có thai ra máu không chỉ, eo lưng mỏi, đau bụng.

Giải bài thuốc

Chủ phương trị chứng băng lậu và an thai cho phụ nữ. Quy, Địa, Khung, Thược là Tứ vật thang, công dụng bổ huyết điều kinh. Thược dược phối ngũ Cam thảo là Thược dược cam thảo thang, có công năng hóa cấp chỉ thống - A giao bổ huyết, chỉ huyết, Ngải diệp ôn noãn tử cung.

Gia giảm

Thấy nguyên khí hư nhược gia Đảng sâm, Hoàng kỳ, bổ khí nhiếp huyết. Nếu có ứ, mà đau bụng gia Chấn linh đan thông huyết khử ứ, sáp mà cố thoát. Thai lậu bất chỉ gia Đỗ trọng, Tang ký sinh, Trữ ma căn để chỉ lậu an thai, dùng Quy sao cháy mà bổ Xuyên khung.