Dưỡng tạng thang

18/04/2013 15:33

Cho nên các chủ vị Anh túc xác, Kha tử là sáp dược đặc biệt dùng nhiều, lại phối ngũ với sâm, truật, thảo để bổ khí kiện tỳ.

Thành phần

1.  Bạch thược                                  64 gam.

2.  Đương quy                                   24 gam.

3.  Nhân sâm (hoặc Đằng sâm)   24 gam.

4.  Bạch truật                                     24 gam.

5.  Nhục đậu khấu                           20 gam.

6.  Nhục quế                                     32 gam.

7.  Cam thảo                                     32 gam.

8.  Mộc hương                                  48 gam.

9.  Kha tử bì                                      56 gam.

10. Anh túc xá                                  136 gam.

Cách dùng

Nguyên là thuốc bột, nghiền nhỏ, mỗi lần dùng 8 gam, cho vào nước sắc uống. Ngày 2 lần.

Công dụng

Ôn bổ khí huyết, sáp tràng cố thoát.

Chủ trị

Tả lỵ lâu ngày, khí huyết hư nhược, hoạt thoát không cầm, bụng đau thích ấn, kém ăn, rêu trắng, mạch trì tế.

Giải bài thuốc

Phương này lấy các vị thuốc cố sáp chỉ tả làm chủ dược. Cho nên các chủ vị Anh túc xác, Kha tử là sáp dược đặc biệt dùng nhiều, lại phối ngũ với sâm, truật, thảo để bổ khí kiện tỳ. Nhục đậu khấu, Mộc hương ôn trung tán hàn, lý khí chỉ thống, khiến cho thuốc bổ và sáp không làm trệ khí. Toàn phương dựa vào pháp “Tiêu bản đồng trị, chủ thứ kiêm dùng” (dùng sáp dược cố dược hoạt thoát để trị tiêu); lại dùng bổ dược để bổ khí huyết, để trị bản dùng ôn bổ cố sáp dược để chỉ tả là chữa “chủ chứng”, lại dùng thuốc tán hàn lý khí chữa đau bụng là chữa “thứ chứng”.

Gia giảm

Hàn nhiều, gia Phụ tử, Can khương. Sau khi đi ngoài lòi dom (thoát giang) là khí hư hạ hãm, phải nên hợp dùng với bổ trung ích khí.