Định xuyễn thang

02/05/2013 11:27
Bạch quả liễm phế định suyễn. Ma hoàng tuyên phế bình suyễn làm chủ dược. Một mở, một đóng, phát huy được tác dụng trị hen suyễn

Thành phần

1.  Bạch quả (bỏ vỏ sao vàng)       10-20 quả.

2.  Ma hoàng                                     8-12 gam.

3.  Tô tử                                              12 gam.

4.  Cam thảo                                     4 gam.

5.  Khoản đông hoa                         12 gam.

6.  Hạnh nhân                                  12 gam.

7.  Tang bạch bì                               12 gam.

8.  Hoàng cầm                                  8-12 gam.

9.  Chế bán hạ                                 12 gam.

Cách dùng

Sắc với nước chia 2 lần uống. Trên lâm sàng Bạch quả dùng 3-7 quả, cả vỏ.

Công dụng

Tuyên phế bình suyễn, thanh nhiệt hóa đàm.

Chủ trị

Ho khan, ho, thở gấp, đàm vàng.

Giải bài thuốc

Bạch quả liễm phế định suyễn. Ma hoàng tuyên phế bình suyễn làm chủ dược. Một mở, một đóng, phát huy được tác dụng trị hen suyễn. Tô tử, Hạnh nhân, Bán hạ hóa đàm giáng nghịch. Tang bì, Hoàng cầm thanh nhiệt, Khoản đông, Cam thảo chỉ khái hóa đàm. Với chứng hen suyễn uất lâu ngày hóa nhiệt, dẫn đến đàm nhiệt nội thịnh, phế khí ủng tắc. Nên dùng bài này làm cho phế khí dễ tuyên, uất nhiệt, thanh trừ, đàm hóa mà khái suyễn bình.