Đình lịch đại táo tả phế thang

02/05/2013 11:39
Đình lịch tả phế lợi thủy hóa đàm, bình suyễn làm chủ dược. Đại táo phò tá để hoãn trung bổ tỳ, tả đàm mà không tổn chính khí

Thành phần

1.  Đình lịch tử          12 gam.

2.  Đại táo                  10 quả.

Cách dùng

Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Tả đàm hành thủy, hạ khí, bình suyễn.

Chủ trị

Khái nghịch đờm nhiều, khí suyễn, ngực sườn chướng mãn, hoặc mắt mặt phù thũng, tiểu tiện ngắn ít.

Giải bài thuốc

Đình lịch tả phế lợi thủy hóa đàm, bình suyễn làm chủ dược. Đại táo phò tá để hoãn trung bổ tỳ, tả đàm mà không tổn chính khí. Phương này chữa đờm ẩm đình tích ở hung cách, ho suyễn, mà có phù thũng.

Gia giảm

Phương này ít vị, rất ít khi dùng đơn phương, phần nhiều gia thêm phương khác phối hợp ứng dụng.

Phụ phương

Đởm giáp phiến: « Nghiệm phương »

1.  Bột mật lợn khô              2 gam.

2.  Tạo giác (bồ kết)             12 gam.

3.  Thảo hà xa                       40 gam.

Chế thành viên dẹp (phiến) chia làm 3 lần nuốt, thích hợp với chứng viêm phế quản mạn tính đờm nhiều. Khi đờm giảm phải giảm liều lượng thuốc.