Đạo đàm thang

02/05/2013 11:34
Nhị trần gia Chỉ thực hạ khí giáng nghịch, Nam tinh sưu phong khứ đàm, nên dẫn được đàm xuống, để trị phong đàm Thượng nghịch.

Thành phần

1.  Chế bán hạ           8-12 gam.

2.  Trần bì                   8-12 gam.

3.  Phục linh              12-16 gam.

4.  Cam thảo             4 gam.

5.  Chỉ thực               8-12 gam.

6.  Chế nam tinh      4-8 gam.

Cách dùng

Ngày 1 lần sắc nước chia lầm 2 lần uống. Công dụng: Khư phong đạo đàm.

Chủ trị

Phong đàm thương nghịch sinh ra vựng quyết đầu choáng, đầu đau, đờm nhiều ngực tức.

Giải bài thuốc

Nhị trần gia Chỉ thực hạ khí giáng nghịch, Nam tinh sưu phong khứ đàm, nên dẫn được đàm xuống, để trị phong đàm Thượng nghịch.

Gia giảm

Trên lâm sàng thường gia Xương bồ, Viễn chí, Uất kim để hóa đàm, khai khiếu, chữa kinh quí chính xung. Gia Toàn yết, Câu đằng để tức phong (gia cả Cương tàm) trị chân tay co quắp, gia Xuyên khung, Tế tân là Khung tân đạo đàm thang trợ đờm quyết đau đầu, gia Thương truật, Hương phụ là Thương sa đạo đàm thang (Hương phụ có tên là Sa thảo căn) trị phụ nữ kinh ít hoặc bế kinh, hình béo, lực yếu, đái bạch.