Chu sa an thần hoàn

18/04/2013 21:34
Nghiền bột, làm hoàn. Mỗi lần 4-12 gam uống trước khi đi ngủ, hoặc ngày uống 3 lần (chia đều liều thuốc làm 3) uống với nước nóng, hoặc sắc thuốc với nước làm thang tùy chứng gia vị.

Thành phần

1.  Hoàng liên           6 gam.

2.  Chu sa                  4 gam.

3.  Sinh địa                2 gam.

4.  Qui thân               2 gam.

5.  Chích thảo           2 gam.

Cách dùng

Nghiền bột, làm hoàn. Mỗi lần 4-12 gam uống trước khi đi ngủ, hoặc ngày uống 3 lần (chia đều liều thuốc làm 3) uống với nước nóng, hoặc sắc thuốc với nước làm thang tùy chứng gia vị.

Công dụng

Trấn tâm an thần, dưỡng âm thanh hỏa.

Chủ trị

Tim hồi hộp (tâm quí) sợ hãi (chính xung) phiền táo không ngủ được, lưỡi đỏ mạch sác.

Giải bài thuốc

Chu sa định tâm an thần, dùng lượng lớn để tư âm dưỡng huyết để chữa chứng tâm thận âm hư, tâm huyết bất túc mà tâm hỏa cang thịnh.