Chỉ thấu tán

02/05/2013 11:30
Tùy chứng gia giảm. Nếu đau đầu, mũi tắc sợ lạnh, có biểu hàn nên gia Phòng phong, Tô diệp, Sinh khương phát tán biểu tà.

Thành phần

1.  Kinh giới              8-12 gam.

2.  Cát cánh              4-8 gam.

3.  Tử uyển                8-16 gam.

4.  Bách bộ                12 gam.

5.  Bạch tiền              8-12 gam.

6.  Trần bì                  8-12 gam.

7.  Cam thảo             4 gam.

Cách dùng

Nguyên là thuốc bột. Hiện tại dùng thuốc thang sắc nước chia 2 lần uống.

Ở Thượng Hải, người ta dùng phương này chế thành xi rô gọi là “Đĩnh thấu lộ”. Mỗi lần dùng 1 thìa súp, ngày 3-4 lần.

Công dụng

Chỉ khái, hóa đàm.

Chủ trị

Ngoại cảm khái thấu lâu ngày không khỏi sốt nóng rét nhẹ, ho khó ra đờm.

Giải bài thuốc

Phương này, vừa chỉ khái vừa hóa đàm, nhưng chỉ khái là chủ yếu, hóa đàm là thứ yếu nên có tên là Chỉ thấu tán.

Kinh giới sơ phong giải biểu, Cát cánh tuyên phế khí đàm, Trần bì táo thấp hóa đàm, Tử uyển chỉ khái hóa đàm, Bách bộ nhuận phế chỉ khái, Bạch tiền giáng khí hóa đàm, Cam thảo lợi yết hầu hóa đàm chỉ khái. Đây là một phương chủ yếu để chỉ khái, hóa đàm. Đối chứng ngoại cảm ho lâu, biểu tà chưa dứt, họng đau khạc đờm khó, dùng rất công hiệu.

Gia giảm

Lâm sàng ứng dụng thường gia Bối mẫu, Hạnh nhân thì hiệu quả càng tăng. Tùy chứng gia giảm. Nếu đau đầu, mũi tắc sợ lạnh, có biểu hàn nên gia Phòng phong, Tô diệp, Sinh khương phát tán biểu tà. Nếu đau đầu hơi ghê gió phát nhiệt, mồm đắng, họng đau, đờm vàng chất lưỡi đỏ, là nhiệt chứng nên gia Tang bì, Ngưu bàng tử, Bạc hà, Hoàng cầm, Sơn chi, Liên kiều một vài vị để tán phong nhiệt. Nếu ho khan đờm ít, nên bỏ Kinh giới, Trần bì, gia Tang bì, Qua lâu bì, Tỳ bà diệp để thanh phế, nhuận phế hóa đàm. Nếu ho khan nhiều đàm miệng nhạt, kém ăn ngực đầy, rêu lưỡi trắng trơn, nên gia Bán hạ, Phục linh để táo thấp hóa đàm.