Bình khái hợp tễ

02/05/2013 11:35

Đây là Bình vị tán bỏ Cam thảo gia Bán hạ cũng gọi là Bình vị hợp nhị trần mà gia giảm. Bán hạ hóa đàm giáng nghịch, Trần bì hóa đàm lý khí

Thành phần

1.  Bán hạ                  12 gam.

3.  Hậu phác             8 gam.

2.  Trần bì                  8 gam.

4.  Thương truật       12 gam.

Cách dùng

Ngày 1 thang sắc nước chia làm 2 lần uống, có thể chế thành xi rô mỗi lần 20-30 gam. Ngày 3 lần.

Công dụng

Táo thấp hóa đàm, chỉ khái.

Chủ trị

Đàm thấp, ho, đàm trắng nhiều, kém ăn, hung muộn (ngực phiền) rêu lưỡi trắng dày.

Giải bài thuốc

Đây là Bình vị tán bỏ Cam thảo gia Bán hạ cũng gọi là Bình vị hợp nhị trần mà gia giảm. Bán hạ hóa đàm giáng nghịch, Trần bì hóa đàm lý khí, Hậu phác táo thấp khoan hung, Thương truật táo thấp kiện tỳ. Đó là pháp kiện tỳ táo thấp mà triệt được tận nguồn gốc sinh đàm. Với chứng viêm phế quản mạn tính có chứng đàm thấp dùng phương này rất hay.