Bằng băng tán (Nghiệm phương)

17/04/2013 21:43
Thổi thuốc vào vết thương. Nếu thuốc có vào họng, ăn nuốt không sao cả. Công dụng: Thanh hỏa, tiêu viêm.

Thành phần

1.  Bằng sa phi         40 gam

2.  Băng phiến          4 gam

Các vị nghiền cực mịn không nghe tiếng lạo xạo mới được. Có phương có cả Huyền minh phấn và Chu sa.

Cách dùng

Thổi thuốc vào vết thương. Nếu thuốc có vào họng, ăn nuốt không sao cả. Công dụng: Thanh hỏa, tiêu viêm.

Chủ trị

Nga khẩu sang, yết hầu, răng lợi xoang miệng niêm mạc bị sưng đau.