An cung ngưu hoàng hoàn

21/04/2013 21:44
Bản phương dùng Hoàng liên, Sơn chi, Hoàng cầm thanh nhiệt tả hỏa giải độc, Ngưu hoàng, Tê giác, thanh vinh, lương huyết và giải độc. Xạ hương, Băng phiến khai khiếu.

Thành phần

1.  Ngưu hoàng                    40 gam.

2.  Chu sa                              40 gam.

3.  Băng phiến                      10 gam.

4.  Uất kim                             40 gam.

5.  Tê giác                              40 gam.

6.  Hoàng liên                       40 gam.

7.  Trân châu                         20 gam.

8.  Sơn chi                            40 gam.

9.  Hùng hoàng                    40 gam.

10. Hoàng cầm                    40 gam.

11. Xạ hương                       10 gam.

Cách dùng

Các vị trên nghiền bột cực mịn, luyện mật làm thành viên mỗi viên 4 gam. Ngày dùng 1-2 viên, chia 2 đến 4 lần uống. Trẻ em tùy theo tuổi giảm liều.

Công dụng

Khai khiếu trấn kinh, thanh nhiệt giải độc.

Chủ trị

Nhiệt tính bệnh, nhiệt vào doanh huyết. Khiếu bế, thân hôn, có thể kinh quyết.

Giải bài thuốc

Bản phương dùng Hoàng liên, Sơn chi, Hoàng cầm thanh nhiệt tả hỏa giải độc, Ngưu hoàng, Tê giác, thanh vinh, lương huyết và giải độc. Xạ hương, Băng phiến khai khiếu: Chu sa, Trân châu, trấn kinh Hùng hoàng tịch uế, giải độc. Phương này có nhiều vị thanh nhiệt giải độc, nên chữa nhiệt tính bệnh.

Phụ phương:

Ngưu hoàng thanh tâm hoàn: Gồm Cầm, Liên, Sơn chi, Uất kim, Ngưu hoàng, Chu sa tạo thành, lấy thanh nhiệt giải độc làm chủ, khai khiếu an thần là thứ, dùng chữa chứng sốt cao, ngủ lì, phiền táo bất an v.v…