Vaccine nào ngừa được vi rút từ dơi: câu hỏi y học

12/05/2018 15:13
Trong khi có hơn một báo cáo về điều trị thành công kháng virus dại, tất cả đều chưa có chỉ đinh điều trị dự phòng kháng virus này

CÂU HỎI

Một phụ nữ 19 tuổi đến khám với bạn vì dơi cắn ở tai trong khi tham gia cắm trại ở một căn nhà cổ. Cô ta không đưa ra sổ chích vaccine trước đây. Khám thấy cô ta không có sốt và tỉnh táo. Có hai vết lổ đâm ở loa tai trái. Vaccine thích hợp cần dùng cho bệnh nhân này là ?

A. Ribavirin tiêm mạch.

B. Không cần dùng vaccine.

C. Kháng thể kháng dại.

D. Vaccine chứa virus dại bất hoạt.

E. Vaccine chứa virus dại bất hoạt + kháng thể kháng dại.

TRẢ LỜI

Trong những năm gần đây, virus dại gần như là tác nhân lây truyền bởi dơi ở Hoa Kỳ. Thường vết cắn được chú ý, nhưng không phải luôn luôn. Vì thế, bệnh nhân không có kinh nghiệm, không theo dõi (vd trong khi họ đang ngủ) có tiếp xúc gần với dơi nên tìm kiếm sự theo dõi y tế và cần chích ngừa. Vết cắn sạch có chỉ định cho miễn dịch hiệu quả bao gồm chủ động (vaccine chứa virus bất hoạt) và thụ động (huyết thanh chứa kháng thể kháng dại người), trong trường hợp dơi cắn bị bắt, và không tìm thấy virus dại. Lịch tiêm vaccine cho người chưa miễn nhiễm bao gồm các liều vào ngày thứ 0, 3, 7, 14, và 28 ngày. Trong khi có hơn một báo cáo về điều trị thành công kháng virus dại, tất cả đều chưa có chỉ đinh điều trị dự phòng kháng virus này.

Đáp án: E.