Tác nhân gây abscess cơ ở bệnh nhân đái đường: câu hỏi y học

Ngày: 16/05/2018 - 15:24

By member of dieutri.vn

Bệnh nhân này bị viêm cơ mủ một bệnh ngoài da và người bệnh bị suy giảm miễn dịch như là ở người bị đái tháo đường kiểm soát kém hay AIDSCÂU HỎI

Một người đàn ông bị đái tháo đường kiểm soát kém (HbA1C = 13.3%) than đau vùng đùi và sốt mấy tuần nay. Khám thấy đùi đỏ và ấm với phù cứng. Không có vết loét da. CT đùi phát hiện vài ổ abscess giữa các sợi cơ ở đùi. Các nhà chỉnh hình hội chẩn và chọc hút ở abscess và cấy. Tác nhân gây bệnh nào sẽ gặp sau đây ?

A. Clostridium perfringens.

B. Streptococcus Group A.

C. Bội nhiễm nhiều loại vi khuẩn.

D. Staphylococcus aureus.

E. Streptococcus milleri.

TRẢ LỜI

Bệnh nhân này bị viêm cơ mủ một bệnh ngoài da và người bệnh bị suy giảm miễn dịch như là ở người bị đái tháo đường kiểm soát kém hay AIDS. Tác nhân gây bệnh thường là S. aureus. Điều trị bao gồm loại bỏ tác nhân, kháng sinh và cải thiện lại tình trạng miễn dịch. C. perfringens gây hoại thư sinh hơi, đặc biệt là những mô thiếu nuôi dưỡng. Nhiễm Streptococcus gây viêm mô tế bào hay nhiễm khu trú, nhưng sự hiện diện của abscess ở bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát kém nghĩ nhiều tác nhân staphylococcus hơn. Nhiễm nhiều loại vi khuẩn thường trong vết loét đái tháo đường, nhưng ở ca này hình ảnh và khám cho thấy nhiều ổ abscess trong cơ.

Đáp án: D.