Nguy cơ lây nhiễm sớm nào hay gặp ở ghép tạng: câu hỏi y học

16/05/2018 11:03
Người nhận tim ghép, tương tự như các ca ghép tạng khác có nguy cơ cao nhiễm sau này do hư hỏng miễn dịch tế bào

CÂU HỎI

Nguy cơ lây nhiễm bệnh nào sau đây từ bệnh nhân cho tim hay gặp trong giai đoạn sớm so với ghép các tạng đặc khác?

A. Cryptococcus neoformans.

B. Cytomegalovirus.

C. Pneumocystis jiroveci.

D. Staphylococcus aureus.

E. Toxoplasma gondii.

TRẢ LỜI

T. gondii thường tồn tại tiềm ẩn ở dạng nang trong nhiễm cấp. Tái hoạt ở hệ thần kinh trung ương ở bệnh nhân AIDS được biết rõ. Tuy nhiên nang Toxoplasma cũng có trong tim. Vì thế gấy ghép tim có Toxoplasma có thể gây tái hoạt sau vài tháng sau ghép. Để tránh chuyện này xảy ra, người ta thường điều trị dự phòng bằng trimethoprim-sulfamethoxazole, có hiệu quả chống lại Pneumocystis và  Nocardia, là tiêu chuẩn sau ghép tim. Người nhận tim ghép, tương tự như các ca ghép tạng khác có nguy cơ cao nhiễm sau này do hư hỏng miễn dịch tế bào, đặc biệt > 1 tháng đến 1 năm sau ghép. Vết thương bị nhiễm hay viêm trung thất từ sinh vật ngoài da là biết chứng sớm sau ghép (< 1 tháng).

Đáp án: E.