Hiểu rõ hơn về dịch cúm: câu hỏi y học

Ngày: 16/05/2018 - 15:25

By member of dieutri.vn

Dịch bùng phát gần đây không liên quan đến sự lây lan giữa người với ngườiCÂU HỎI

Điều nào sau đây là đúng khi nói về dịch tễ virus cúm?

A. Sự chuyển đổi kháng nguyên cần cả sự thây đổi kháng nguyên ngưng kết hồng cầu (H) và kháng nguyên thần kinh (N).

B. Sự dịch chuyển kháng nguyên được xác đinh khi có sự trao đổi kháng nguyên H và N giữa virus cúm A và B.

C. Nhiễm cúm gia cầm thường bùng phát ở những người nhiễm cúm A có dịch chuyển kháng nguyên từ chủng cúm gia cầm.

D. Nhiễm cúm C không phổ biến, nhưng gây bệnh cảnh nặng do có sự dịch chuyển kháng nguyên.

E. Khả năng tử vong của cúm gia cầm liên quan tới việc lây nhiễm qua tiếp xúc giữa người với người.

TRẢ LỜI

Dịch cúm gà xảy ra khi người bị nhiễm. Sự trao đổi kháng nguyên cúm được thấy ở gia cầm. Dịch bùng phát gần đây không liên quan đến sự lây lan giữa người với người. Gần như tất cả bệnh nhân báo cáo đều tiếp xúc với gia cầm trước đó. Dịch cúm trong quá khứ bao gồm đại dịch năm 1918–1919 , xuất hiện bắt nguồn từ trao đổi kháng nguyên giữa virus cúm người và gia cầm. Sự chuyển dịch kháng nguyên được xác đinh là sự thay đổi chính của kháng nguyên hemagglutinin (H) và neuraminidase (N) xảy ra chỉ ở vi rus cúm A and Sự thay đổi nhỏ hơn được biết là sự chuyển dịch kháng nguyên có thể xảy ra giữa kháng nguyên hemagglutinin hay với cả hai hemagglutinin (H) và neuraminidase (N). Trong khi cúm A và B có cấu trúc gen và hình thái tương tự nhau, những virus sau này ít có khả năng chuyển đổi kháng nguyên ít hơn độc lực của nó và liên quan đến dịch cúm. Cúm C rất hiếm gây bệnh ở người và thường gây bệnh cảnh nhẹ và tự khỏi.

Đáp án: C.