Gợi ý nào là chẩn đoán u mềm lây: câu hỏi y học

18/05/2018 10:58
Không giống như sang thương do poxvirus khác, molluscum contagiosum không liên quan đến viêm hay hoại tử

CÂU HỎI

Tất cả các triệu chứng lâm sàng sau gợi ý chẩn đoán u mềm lây contagiosum ngoại trừ?

A. Liên quan đến sinh dục.

B. Liên quan đến lòng bàn chân.

C. Không có viêm hay hoại tử tại vị trí ban.

D. Ban liên quan đến tình trạng tràm bội nhiễm.

E. Ban tồn tại suốt 3-4 tháng.

TRẢ LỜI

Molluscum contagiosum là bệnh ngoài da do nhiễm poxvirus với các sang thương lan tỏa ngoài da. Ban điển hình bồm tập hợp những nốt sẩn từ 2- đến 5-mm không đối xứng có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên cơ thể ngoại trừ lòng bàn tay và lòng bàn chân. Nó có thể kèm phản ứng chàm hóa. Molluscum contagiosum lây qua tiếp xúc trực tiếp bao gồm quan hệ tình dục, thường liên quan đến bộ phận sinh dục. Không giống như sang thương do poxvirus khác, molluscum contagiosum không liên quan đến viêm hay hoại tử. Ở bệnh nhân miễn dịch đầy đủ, bệnh thường tự khỏi và ban tồn tại trong vòng vài tháng. Ảnh hưởng toàn thân không xảy ra.

Đáp án: B.