Điều nào là đánh giá abcess gan: câu hỏi y học

11/05/2018 12:27
Mẫu cấy mủ nhiều vi khuẩn hay cấy máu nhiều trực khuẩn gram âm, enterococcus và kị khí gợi ý nguồn nhiễm từ vùng bụng chậu

CÂU HỎI

Điều nào sau đây nói về abcess gan là đúng?

A. Abcess gan do amib chỉ có thể loại trừ khi chọc dịch và soi mủ.

B. Phosphatase kiềm, xét nghiệm thường dùng trong đánh giá chức năng gan, bất thường khi có sự hiện diện của abcess gan.

C. Candida species gần như phân lập được hầu hết ở bệnh nhân có abcess phát triển từ kết quả của bệnh lý phúc mạc hay vùng chậu.

D. Bệnh nhân bị abcess gan gần như luôn luôn đau ở ¼ trên bụng phải.

E. Tất các điều trên đều đúng.

TRẢ LỜI

Dữ liệu vi sinh là tiêu chuẩn để đánh giá nguồn abscess gan. Mẫu cấy mủ nhiều vi khuẩn hay cấy máu nhiều trực khuẩn gram âm, enterococcus và kị khí gợi ý nguồn nhiễm từ vùng bụng chậu. Nhiễm nấm gan lách một khi xuất hiện trong bệnh bạch cầu hay cấy ghép tế bào không nhận điều trị nấm. Nấm trong máu sẽ qua hệ tĩnh mạch cửa với khả năng lọc thấp do giảm bạch cầu. Bạch cầu non liên quan đến triệu chứng của abscess gan. Nhiễm nấm gan lách hiện quá hiếm, do sử dụng fluconazole ở bệnh nhân suy giảm bạch cầu. Một số loài như Streptococcus milleri và Staphylococcus aureus có thể gây nhiễm khuẩn huyết nguyên phát và cần tầm soát nguồn nhiễm này, phụ thuộc vào môi trường cấy. Abscess gan do amib nên nghi ngờ ở những người nguy cơ cao như du lịch, trước đó có huyết thanh chẩn đoán amib âm tính, có thể loại trừ bệnh mà không cần chọc hút abscess qua da. Sốt là một dấu hiệu thường thấy trong abscess gan. Chỉ 50% bệnh nhân có abscess gan ở bên phần tư bụng phải, gan to và vàng da. Vì thế một nửa còn lại có thể không có triệu chứng khu trú ở gan. Sự tăng phosphatase kiềm rất nhanh để nghi ngờ abscess gan, hiện diện đến 70% các trường hợp. Các chức năng bất thường khác của gan thường ít gặp.

Đáp án: B.