Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng gây huyết tắc: câu hỏi y học

08/03/2018 11:33
Sang thương trên van 3 lá thường dẫn đến thuyên tắc phổi nhiễm trùng, thường ở bệnh nhân tiêm chích thuốc. Sang thương van 2 lá và động mạch chủ có thể dẫn đến thuyên tắc ở da, lách, thận

CÂU HỎI

Ở bệnh nhân vị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, sang thương nào trên siêu âm tim sau đây dễ gây huyết tắc nhất?

A. U sùi ở van 2 lá 5-mm.

B. U sùi ở van 3 lá 5-mm.

C. U sùi ở van động mạch chủ 11-mm.

D. U sùi ở van 2 lá 11-mm.

E. U sùi ở van 3 lá 11-mm.

TRẢ LỜI

Bất kì sùi trên van tim đều có thể gây huyết tắc, nhưng sùi trên van 2 lá và kích thước >10mm có nguy cơ gây huyết tắc rất cao. Trong số các lựa chọn ở trên, C, D và E đủ lớn để tăng nguy cơ huyết tắc. Tuy nhiên lựa chọn D mô ran guy cơ cả về kcihs thước và vị trí. Huyết khối có thể gây nhiễm trùng ở bất kì cơ quan nào, nhưng chủ yếu ở những cơ quan nào có lưu lượng máu tới cao. Thường thấy trên 50% bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Sang thương trên van 3 lá thường dẫn đến thuyên tắc phổi nhiễm trùng, thường ở bệnh nhân tiêm chích thuốc. Sang thương van 2 lá và động mạch chủ có thể dẫn đến thuyên tắc ở da, lách, thận, màng não,  và hệ thống xương Biến chứng thần kinh đáng sợ là phình mạch, dãn khu trú động mạc ở vị trí thành động mạch do bị yếu đi bởi nhiễm trùng do dãn mạch hay huyết tắc, dẫn đến xuất huyết.

Đáp án: D.