Tái sinh tế bào gốc: câu hỏi y học

01/02/2018 15:02
Liệu pháp điều trị bằng tế bào gốc đặt ra nhiều câu hỏi về định nghĩa sự sống của con người và đã đưa ra các vấn đề về tính công bằng và sự an toàn trong chăm sóc những bệnh nhân này

CÂU HỎI

Yếu tố nào sau đây không phải là trở ngại để y học làm tái sinh các tế bào gốc?

A. Kiểm soát sự di chuyển của các tế bào được cấy.

B. Xác định các bệnh phù hợp với liệu pháp cấy tế bào gốc

C. Xác định quá trình tế bào gốc biệt hóa thành tế bào đặc hiệu.

D. Khắc phục vấn đề đạo đức trong quá trình thực hiện và sử dụng.

E. Dự đoán phản ứng của những tế bào gốc với cơ quan bị bệnh.

TRẢ LỜI

Có nhiều mục tiêu hấp dẫn để sử dụng các tế bào gốc để làm tái sinh tế bào (ví dụ trong nhồi máu cơ tim, đái tháo đường typ I, bệnh Parkinson). Tất cả những sự lựa chọn khác là đại diện cho một vài trở ngại mà vẫn chưa được khắc phục. Liệu pháp điều trị bằng tế bào gốc đặt ra nhiều câu hỏi về định nghĩa sự sống của con người và đã đưa ra các vấn đề về tính công bằng và sự an toàn trong chăm sóc những bệnh nhân này. Rõ ràng giải quyết những vấn đề đạo đức đòi hỏi phối hợp đa ngành giữa khoa học, bác sĩ, bệnh nhân, luật pháp và các đoàn thể xã hội.

Đáp án: B.