Độ nhậy xét nghiệm sàng lọc K tuyến giáp: câu hỏi y học

03/02/2018 12:27
Độ nhạy của một xét nghiệm là khả năng phát hiện bệnh của xét nghiệm khi có bệnh đó. Đây là tỷ lệ giữa những người mắc bệnh và những người có kết quả xét nghiệm dương tính

CÂU HỎI

Một thử nghiệm để sàng lọc K tuyến giáp đã được đưa vào cộng đồng. Trong năm đầu tiên, 1000 thử nghiệm dương tính giúp chẩn đoán xác định K tuyến giáp trong cộng đồng. Trong những năm sau, hơn 250 trường hợp K tuyến giáp được phát hiện trong khi kết quả sàng lọc lại là âm tính. Độ nhạy của xét nghiệm này là?

A. 25%.

B. 67%.

C. 80%.

D. Không đủ dữ liệu để tính.

TRẢ LỜI

Độ nhạy của một xét nghiệm là khả năng phát hiện bệnh của xét nghiệm khi có bệnh đó. Đây là tỷ lệ giữa những người mắc bệnh và những người có kết quả xét nghiệm dương tính. Ở ví dụ này, 1000 người được kiểm tra có kết quả dương tính. Số người mắc bệnh thực sự là 1250, do đó độ nhạy là 80%.

Đáp án: C.