Sàng lọc K đại tràng: câu hỏi y học

2018-02-03 05:16 PM
Soi đại tràng phát hiện được nhiều tổn thương hơn và là lựa chọn ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Soi đại tràng ảo sử dụng CT có thể phát hiện các polyp u tuyến

CÂU HỎI

Một bệnh nhân hỏi về sàng lọc K đại tràng. Bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ của K đại tràng. Lời khuyên bạn dành cho bệnh nhân này là?

A. 50% những bệnh nhân có máu ẩn trong phân bị K đại tràng.

B. Soi kết tràng có giá trị phát hiện bệnh tốt hơn xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân nhờ soi đại tràng sigma.

C. Nội soi đại tràng sigma và kết tràng có giá trị như nhau.

D. Nội soi đại tràng sigma sẽ không giúp giảm tỷ lệ chết.

E. Nội soi đại tràng ảo có hiệu quả tương đương nội soi đại tràng bằng máy nội soi trong phát hiện các khối polyp kích thước nhỏ hơn 5mm.

TRẢ LỜI

Đối với sàng lọc K đại tràng, 3 tổ chức xã hội lớn về phòng ngừa ung thư (Hiệp  hội ung thư Hoa Kỳ, Hiệp hội dự phòng ung thư Hoa Kỳ, lực lượng đặc nhiệm về y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe Canada) khuyên nên soi đại tràng, đại tràng sigma, kiểm tra máu ẩn trong phân (FOBT) bắt đầu từ độ tuổi 50. Thăm trực tràng không được khuyên. FOBT có tỷ lệ dương tính giả cao; 2-10% các bệnh nhân dương tính với xét nghiệm này có K đại tràng, khoảng 25% có u tuyến. Soi đại tràng sigma cho thấy có vai trò làm giảm tỷ lệ tử vong, và được khuyên thực hiện 5 năm /lần. Biến chứng thủng khi tiến hành soi đại tràng sigma là 1/1000, trong khi nguy cơ do soi đại tràng cao gấp 3 lần.

Soi đại tràng phát hiện được nhiều tổn thương hơn và là lựa chọn ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Soi đại tràng ảo sử dụng CT có thể phát hiện các polyp u tuyến, hiệu quả hơn nội soi đại tràng ở những trường hợp khối polyp > 8 mm, và là phương pháp sàng lọc có hiệu quả ở những bệnh nhân có nguy cơ trung bình. Độ nhạy của nó so với nội soi đại tràng là thấp hơn khi polyp kích thước < 5 mm.

Đáp án: B.