Nhiễm trùng hay gặp sau cấy ghép: câu hỏi y học

24/03/2018 01:29
Nói cho cùng thì bệnh nhân cấy ghép tạng đặc có nguy cơ cao nhiễm do suy giảm tế bào T miễn dịch do dùng thuốc chống thải ghép. Hệ quả là họ có nguy cơ cao tái hoạt các virus như họ Herpes

CÂU HỎI

Trong suốt 2 tuần đầu của cấy ghếp tạng đặc, họ nhiễm trùng nào thường gặp nhất?

A. Cytomegalovirus (CMV) và Epstein-Barr virus(EBV) tái hoạt.

B. Bệnh nhiễm liên quan đến tình trạng suy giảm miễn dịch dịch thể (vd, nhiễm trùng huyết do não mô cầu, nhiễm Streptococcus pneumoniae xâm lấn).

C. Bệnh nhiễm liên quan đến giảm bạch cầu (vd., aspergillosis, nhiễm candida máu).

D. Bệnh nhiễm liên quan đến giảm tế bào T (vd., Pneumocystis jiroveci, nocardiosis, cryptococcosis).

E. Những bệnh nhiễm trùng bệnh viện mắc phải điển hình (vd, viêm phổi bệnh viện, nhiễm trùng tiểu).

TRẢ LỜI

Nói cho cùng thì bệnh nhân cấy ghép tạng đặc có nguy cơ cao nhiễm do suy giảm tế bào T miễn dịch do dùng thuốc chống thải ghép. Hệ quả là họ có nguy cơ cao tái hoạt các virus như họ Herpes, hầu hết CMV, varicella-zoster virus, và EBV. Tuy nhiên, ngay sau mới ghép, sự thiếu hụt này chưa thực sự hoàn toàn, Giảm bạch cầu không thường gặp sau ghép tạng như trong trường hợp ghép tủy xương. Thực tế, bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm điển hình các bệnh ở bệnh viện bao gồm nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng tiểu, viêm phổi, nhiễm Clostridium difficile, và các bệnh nhiễm liên quan. Vì thế tiêu chuẩn để đánh giá bệnh nhân có sốt trong tuần đầu là khám chi tiết. công thức máu và nước tiểu, tổng phân tích nước tiểu, Xquang ngực, soi phân tìm kháng nguyên/ dộc tố C. difficile, thay vì đánh giá vấn đề cấy ghép.

Đáp án: E.