Nguyên nhân gây thiếu máu: câu hỏi y học

19/01/2018 12:04
Hồng cầu lưới là một thành phần trong các xét nghiệm về thiếu máu. Có 2 sự hiệu chỉnh mà cần phải làm hồng cầu lưới để đánh giá sự đáp ứng của tủy xương với thiếu máu

CÂU HỎI

Bạn đang nghiên cứu nguyên nhân gây thiếu máu ở một bệnh nhân. Ông ta 50 tuổi và định lượng Hematocrit thường khoảng 25%. Hematocrit của bệnh nhân 1 năm trước là 47%. Thể tích trung bình hồng cầu(MCV) là 80, lương hemoglobin trung bình hồng cầu( MCH) là 25, nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCHC) là 25. Hồng cầu lưới 5%. Trên tiêu bản máu ngoại vi cho thấy một số lượng lớn tế bào máu bắt màu nhiều. Ferritin là 340µg/dL. Đâu là nguyên nhân gây ra thiếu máu ở bệnh nhân này?

A. Thiếu sót trong tăng sinh tủy tạo máu.

B. Tan máu ngoại mạch.

C. Tan máu trong lòng mạch.

D. Thiếu máu thiếu sắt.

E. Chảy máu đường tiêu hóa.

TRẢ LỜI

Hồng cầu lưới là một thành phần trong các xét nghiệm về thiếu máu. Có 2 sự hiệu chỉnh mà cần phải làm hồng cầu lưới để đánh giá sự đáp ứng của tủy xương với thiếu máu. Đầu tiên là đánh giá hồng cầu lưới trong các hồng cầu lưu thông trong hệ tuần hoàn( ví dụ tỷ lệ hồng cầu lưới có thể tăng lên mặc dù số lượng tuyệt đối không thay đổi). Số lượng hồng cầu lưới tuyệt đối bằng số hồng cầu lưới*( hematocrit/ hematocrit mong đạt được). Thứ hai là khi hồng cầu lưới được giải phóng sớm ra máu( ưa nhiều màu), thời gian trưởng thành kéo dài trong huyết thanh có thể gây ra đánh giá sai lầm số lượng hồng cầu tạo ra hàng ngày. Ở trường hợp này chỉ số sản xuất hồng cầu lưới là 5*(25/45)/2, hoặc 1.4. Nếu chỉ số sản xuất hồng cầu lưới <2 trong thiếu máu, sự  giảm sản xuất hồng cầu của tủy phải có măt. Chảy máu đường tiêu hóa nên được cân nhắc đến ở những bệnh nhân này, tuy nhiên giảm hồng cầu lưới đi kèm với số lượng sắt dự trữ bình thường giúp loại trừ thiếu hụt sản xuất hồng cầu. Ferritin > 200µg/l chỉ ra có một lượng sắt dự trữ hiện tại. Manh mối cho tan máu ngoại mạch bao gồm tăng LDH, hồng cầu bia trong máu ngoại vi và gan lách to. Tan máu trong lòng mạch( đông máu rải rác nội mạch, van tim nhân tạo, xuất huyết huyết khối do giảm tiểu cầu) sẽ cho thấy mảnh hồng cầu trong tiêu bản máu ngoại vi.

Đáp án: A.