Rung giật nhãn cầu, loạn ngôn: câu hỏi y học

Ngày: 2018-1-19

By member of dieutri.vn

Một trong những đặc trưng quan trọng của những hội chứng thần kinh do khối u bị phá vỡ là gây mất thăng bằng tiểu não do những tế bào Purkinje trong tiểu não

CÂU HỎI

Một bệnh nhân nữ 55 tuổi bị mất kết hợp tiến triển. Khám lâm sàng chú ý đến rung giật nhãn cầu, loạn ngôn nhẹ và kiểm tra ‘’ngón tay chỉ mũi’’.

Bệnh nhân cũng có dáng đi không vững. MRI cho thấy teo thùy tiểu não hai bên. Định lượng huyết thanh cho thấy sự có mặt của kháng thể kháng Yo. Nguyên nhân thích hợp nhất gây ra tình trạng này là?

A. Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ.

B. Ung thư phổi tế bào nhỏ.

C. Ung thư vú.

D. U lympho không Hodgkin.

E. Ung thư ruột kết.

TRẢ LỜI

Một trong những đặc trưng quan trọng của những hội chứng thần kinh do khối u bị phá vỡ là gây mất thăng bằng tiểu não do những tế bào Purkinje trong tiểu não; nó được biểu hiện bởi rối loạn vận ngôn, dáng đi không vững, rung giật nhãn cầu. Hình ảnh trên phim xquang cho thấy có teo tiểu não.

Nhiều kháng thể có liên quan đến những hội chứng này bao gồm kháng thể Yo, kháng thể Tr, và kháng thể kháng thụ thể của Glutamat. Mặc dù ung thư phổi,  đặc biệt là dạng ung thư tế bào nhỏ chiếm một tỷ lệ lớn trong những bệnh nhân mất điều hòa thăng bằng tiểu não do khối u tân tạo, những bệnh nhân phát hiện có kháng thể Yo thường có ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng.

Đáp án: C.