Phân biệt chán ăn và cuồng ăn: câu hỏi y học

18/01/2018 14:52
Chán ăn và cuồng ăn là 2 thực thể lâm sàng khác nhau nhưng có cùng đặc tính. Nhiều bệnh nhân với cuồng ăn có tiền căn chán ăn, và bệnh nhân với chán ăn từng gắn với chế độ ăn vô độ

CÂU HỎI

Đặc điểm nào dưới đây tương ứng với tiêu chuẩn phân biệt giữa chứng chán ăn và cuồng ăn:

A. Ăn uống say sưa

B. Bất thường điện giải

C. Tự gây ra ói

D. Nhẹ cân.

TRẢ LỜI

Chán ăn và cuồng ăn là 2 thực thể lâm sàng khác nhau nhưng có cùng đặc tính. Nhiều bệnh nhân với cuồng ăn có tiền căn chán ăn, và bệnh nhân với chán ăn từng gắn với chế độ ăn vô độ và thái độ bù trừ bất thường bằng thuốc xổ. Điểm khác nhau then chốt giữa chán ăn và cuồng ăn phụ thuộc vào cân nặng: bệnh nhân với chán ăn thường thiếu cân đáng kể trong khi bệnh nhân với BN thường có cân nặng bình thường hay quá cân. Sự hiện diện của rối loạn điện giải dẫn đến làm tăng tỉ lệ tử vong cho cả 2 rối loạn trên.

Đáp án: D.