Gia tăng hormon: câu hỏi y học

18/01/2018 14:48
Việc điều hòa của hầu hết hệ nội tiết bị rối loạn ở bệnh nhân biếng ăn. Vô kinh do vùng dưới đồi phản ánh sự giảm tiết GnRH. Lượng leptin huyết thanh giảm do giảm khối mô mỡ

CÂU HỎI

Sự gia tăng hormon nào dưới đây phù hợp với ảnh hưởng của chán ăn:

A. Cortisol

B. GnRH

C. Leptin

D. T4

E. TSH

TRẢ LỜI

Việc điều hòa của hầu hết hệ nội tiết bị rối loạn ở bệnh nhân biếng ăn. Vô kinh do vùng dưới đồi phản ánh sự giảm tiết GnRH. Lượng leptin huyết thanh giảm do giảm khối mô mỡ, và được cho là yếu tố điều chỉnh gây những rối loạn nội tiết khác liên quan tới chán ăn. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp bất thường ( ↓ T3, ↓T4, ↓TSH, ↑ T3 đảo). Cortisol huyết thanh và cortisol tự do trong nước tiểu 24h thường cao mà không là hậu quả của cường vỏ thượng thận.

Đáp án: A.