Biếng ăn: câu hỏi y học

18/01/2018 08:29
Chán ăn ít gặp ở nam hơn nữ, thường thấy hơn ở nền văn hóa có nguồn thức ăn phong phú, và nơi mà thân hình gầy thường quyến rũ hơn. Những người như diễn viên múa bale

CÂU HỎI

Tất cả những đặc điểm lâm sàng dưới đây thường gặp ở bệnh nhân biếng ăn ngoại trừ:

A. Biếng ăn liên quan nghiề nghiệp.

B. Bóp méo hình tượng.

C. Ăn say sưa.

D. Thể dục nhiều.

E. Hiếm khi thấy đói.

F. Thu rút xã hội.

TRẢ LỜI

Chán ăn ít gặp ở nam hơn nữ, thường thấy hơn ở nền văn hóa có nguồn thức ăn phong phú, và nơi mà thân hình gầy thường quyến rũ hơn. Những người như diễn viên múa bale, hay những người hoạt động nghệ thuật thường có nhiều nguy cơ biếng ăn hơn. Những bệnh nhân biếng ăn, khi cân nặng mất đi tăng, nghĩ rằng thức ăn chi phối đời sống tinh thần. Bệnh nhân biếng ăn có thể ám ảnh việc tìm những sách nấu ăn, những toa thuốc và có khuynh hướng vẽ ra chế độ ăn liên quan nghề nghiệp. Những bệnh nhân này trở nên thu rút xã hội, và có thể ăn say sưa giống như những bệnh nhân cuồng ăn. Đôi khi họ than đói hay mỏi cơ và sẽ tập luyện thể dục nhiều để đạt lại cân nặng đã mất.

Đáp án: A.