Kiểm tra nhiễm lao tiềm ẩn: câu hỏi y học

08/03/2018 11:36
Các dẫn xuất Rifamycin, dung để điều trị lao hoạt động, có sự tương tác với thuốc kháng retrovirus do đó cần phải chỉnh liều. Điều trị lao hoạt động có hiệu quả tương tư để xóa bỏ nhiễm lao

CÂU HỎI

Nên xét nghiệm kiểm tra nhiễm lao tiềm ẩn cho tất cả bệnh nhân nhiễm HIV vào ngay thời điểm bắt đầu chẩn đoán cho tất cả các lý do sau ngoại trừ.

A. Tỷ lệ điều trị tích cực lao khả năng thành công thấp ở bệnh nhân nhiễm HIV so với không nhiễm.

B. Tương tác giữa thuốc điều trị lao tấn công với thuốc ức chế virus mạnh đang là thách thức trong quản lý điều trị.

C. Nhiễm lao trên bệnh nhân nhiễm HIV thường là lao ngoài phổi và là thách thức trong chẩn đoán.

D. Bệnh nhân nhiễm HIV kèm theo nhiễm lao thường có tỷ lệ tử vong cao trong 6 tháng tới.

E. Tỷ lệ chuyển từ lao tiềm ẩn sang hoạt động ở bệnh nhân nhiễm HIV cao hơn so với người không bị nhiễm HIV.

TRẢ LỜI

Mục đích của việc xét nghiệm nhiễm lao tiềm ẩn (bao gồm phản ứng lao tố và xét nghiệm miễn dịch tìm interferon trong máu) ở bất kì người nào để phát hiện và điều trị ở giai đoạn này tránh để bệnh lao tái hoạt động lại (TB). Điều này có lợi cho bệnh nhân và sức khỏe của cộng đồng. Đặc biệt cấp thiết ở bệnh nhân nhiễm HIV. Nhiễm lao tiềm ẩn dễ tái phát ở bệnh nhân HIV ước tính cao đến 10%/ năm thay vì là 10% trong cả cuộc đời người không nhiễm HIV. Ở bệnh nhân HIV, lao hoạt đọng biểu hiện ngoài phổi (thận, hệ thần kinh trung ương) và có thể khó chẩn đoán. Nhiễm lao xuất hiện theo diễn tiến của HIV. Tỷ lệ tủ vong 6 tháng ở bệnh nhân đồng nhiễm cao hơn ở những bệnh nhân chỉ nhiễm HIV. Các dẫn xuất Rifamycin, dung để điều trị lao hoạt động, có sự tương tác với thuốc kháng retrovirus do đó cần phải chỉnh liều. Điều trị lao hoạt động có hiệu quả tương tư để xóa bỏ nhiễm lao ở những người nhiễm HIV hay không nhiễm HIV.

Đáp án: A.