Kháng sinh kháng myobacteria: câu hỏi y học

22/02/2018 16:28
Streptomycin là một aminoglycosidc để điều trị bổ sung trong phác đồ 1 chống Mycobacteriion tuberculosis, M. marinum, và M. kansasii. Nó chỉ có ở dạng tiêm bắp hay tiêm mạch

CÂU HỎI

Nhóm thuốc kháng sinh kháng myobacteria nào sau đây cần phải giảm liều ở bệnh nhân có độ lọc cầu thận ước tính < 30 mL/ phút?

A. Isoniazid.

B. Pyrazinamide.

C. Rifabutin.

D. Rifampin.

E. Streptomycin.

TRẢ LỜI

Streptomycin là một aminoglycosidc để điều trị bổ sung trong phác đồ 1 chống Mycobacteriion tuberculosis, M. marinum, và M. kansasii. Nó chỉ có ở dạng tiêm bắp hay tiêm mạch và không phổ biến ờ Mỹ vì độc tính cao. Phản ứng bất lợi có thề xảy ra ở 10-20% bệnh nhân. Độc tính thận và tai là phổ biến nhất. Độc tính lên tai có thể bao gồm chúc nâng nghe và tiền đình. Giống như các aminoglycosidc khác, nó được đào thải chủ yếu qua thận, do đó nồng độ thuốc phải được sử dụng khi biết chức năng thận trước đó. Isoniazid và rifampin phải tránh ở nhừng bệnh nhân nhiễm độc gan nặng. Pyrazinamide cũng được chuyển hóa bởi gan và cần phải được sử dụng cẩn thận ờ những bênh nhàn bị bệnh gan.

Đáp án: K.