Helicobacter pylori gây bệnh: câu hỏi y học

21/02/2018 10:14
Vi khuẩn này gây phản ứng trực tiếp ở mô dạ dày, với bằng chứng về sự xâm nhập tế bào đơn nhân và đa nhân ở tất cả các vùng mà nó cư trú, bất kể có hay không có triệu chứng

CÂU HỎI

Helicobacter pylori xâm nhập và gây bệnh ở các cơ quan sau ngoại trừ.

A. Loét tá tràng.

B. Ung thư tuyến dạ dày.

C. U lympho niêm mạc dạ dày (MALT).

D. Trào ngược dạ dày thực quản.

E. Loét ruột.

TRẢ LỜI

Helicobacter pylori được cho là xâm chiếm tới ~50% (30% ở các nước đã phát triển, > 80% ở các nước đang phát triển) của dân số thế giới. Vi khuẩn này gây phản ứng trực tiếp ở mô dạ dày, với bằng chứng về sự xâm nhập tế bào đơn nhân và đa nhân ở tất cả các vùng mà nó cư trú, bất kể có hay không có triệu chứng. Loét dạ dày và u tuyến gia tăng liên quan đến tình trạng viêm này. MALT đặc hiệu cho nhiễm H. pylori và do tế bào B hoạt hóa ở dạ dày. Mặc dù H. pylori không trực tiếp gây viêm ruột non, nhưng nó làm giảm sản xuất somatostatin, gián tiếp liên quan đến sự tiến triển của loét tá tràng. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản không gây ra bởi các yếu tố liên quan gián tiếp đến loét tá tràng. Gastroesophageal H. pylori, và một số giai đoạn sớm, các nghiên cứu hồi cứu cho rằng nó là yếu tố bảo vệ cho tình trạng này.

Đáp án: D.