Chán ăn và lơ mơ ở người già: câu hỏi y học

08/03/2018 11:40
Nó thường bị chẩn đoán nhầm với viêm màng não vô trùng. Dấu màng não, bao gồm dấu cổ gượng, ít gặp, cũng như sợ ánh sáng, hơn là các trường hợp khác

CÂU HỎI

Bệnh, 87 tuổi, được y tá chăm sóc tại nhà đưa đến phòng cấp cứu địa phương. Anh ta hiện vô tri giác và xuất hiện bệnh.Theo người y tá, bệnh nhân có sốt nhẹ, chán ăn và lơ mơ vài ngày nay. Chọc dịch tủy sống được thực hiện, và kết quả nhuộm Gram trả về kết quả trực khuẩn Gram dương. Và nhiều bạch cầu. Viêm màng não do Listeria và quyết định điều trị kháng sinh. Điều nào sau đây mô tả tốt nhất để giúp chẩn đoán phân biệt do Listeria hay tác nhân viêm màng não khác?

A. Thường có dấu cổ gượng nhiều hơn.

B. Phân biệt dựa trên dịch não tủy có nhiều bạch cầu đa nhân hơn.

C. Sợ ánh sáng thường hay gặp.

D. Thường bị bán cấp.

E. Số lượng tế bào bạch cầu (WBC) thường ít tăng trong dịch não tủy.

TRẢ LỜI

Viêm màng não do Listeria thường gây ảnh hưởng ở người lớn tuổi và bệnh mạn tính. Thường biểu hiện bán cấp (phát bệnh nhiều ngày) hơn là các viêm màng não do vi khuẩn khác. Nó thường bị chẩn đoán nhầm với viêm màng não vô trùng. Dấu màng não, bao gồm dấu cổ gượng, ít gặp, cũng như sợ ánh sáng, hơn là các trường hợp khác, gây cấp tính hơn viêm màng  não mủ. Điển hình, bạch cầu trong dịch não tủy thay đổi từ 100- 5000/µL với ít bạch cầu hơn. 75% bệnh nhân có số lượng bạch cầu <1000/µL. Nhuộm gram chỉ dương tính 30–40% các trường hợp. tỉ lệ tử vong khoảng ~20%.

Đáp án: D.