Câu hỏi trắc nghiệm y học (24)

21/03/2017 14:12
Câu hỏi trắc nghiệm y học nhiều lựa chọn phần hai mươi bốn, dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, triệu chứng cận lâm sàng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, điều trị, phòng bệnh, tác dụng của thuốc

1. Nếu liều khởi đầu amiodarone là không hiệu quả trong việc chấm dứt nhịp nhanh thất ở bệnh nhân, nên cung cấp….

a. 300 mg IV thông qua đẩy nhanh.

b. 300 mg trong 10 phút.

c. 150 mg truyền tĩnh mạch nhanh. 

d. 150 mg trong 10 phút.

2. Đơn liều tối thiểu naloxone (Narcan) được đề nghị là…

a. 4 mg.

b. 0,4 mg.

c. 2 mg.

d. 0,8 mg.

3. Morphine sulfate chống chỉ định ở bệnh nhân…

a. Phù phổi do tim.

b. Huyết áp tâm thu dưới 120 mmHg.

c. Đợt cấp của COPD.

d. Đau đớn cùng cực.

4. Theo phân loại, digoxin là..

a. Kháng acetylcholin.

b. Tăng co bóp.

c. Catecholamine. 

d. Giao cảm.

5. Những loại thuốc được sử dụng để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể là..

a. Inotrope.

b. Lợi tiểu.

c. Vận mạch. 

d. Thuốc giãn mạch.