Bảng điểm đánh giá viêm phổi mắc phải cộng đồng: câu hỏi y học

19/05/2018 23:54

Tổng cộng có 20 mục liên quan đến tỉ lệ tử vong như tuổi, chăm sóc y tế tại nhà, bệnh kèm theo

CÂU HỎI

Tất cả các đặc điểm sau đều được tính trong bảng điểm Nhóm nghiên cứu khảo sát viêm phổi (PORT) dùng để đánh giá viêm phổi mắc phải trong cộng đồng, ngoại trừ?

A. Tuổi

B. Bội nhiễm

C. Xét nghiệm lâm sàng

D. Xét nghiệm hình ảnh

E. Tiền căn hút thuốc lá

TRẢ LỜI

Thang điểm PORT là một hệ thống phân loại viêm phổi cộng đồng (CAP) từ nhẹ đến nặng. Tổng cộng có 20 mục liên quan đến tỉ lệ tử vong như tuổi, chăm sóc y tế tại nhà, bệnh kèm theo (bệnh khối u, bệnh gan, tim bẩm sinh, bệnh mạch máu não, bệnh thận), các dấu hiệu qua khám lâm sàng (tri giác, tần số hô hấp, huyết áp, nhiệt độ, mạch), và các dấu hiệu trên xét nghiệm/hình ảnh (pH, blood urea nitrogen, natri, glucose, hematocrit, PaO2, tràn dịch màng phổi). Kết quả điểm dùng để phân loại 5 loại với tăng dần tỉ lệ tử vong. Những phân loại này liên quan đến tử vong và dùng để gợi ý cho việc quản lý điều trị (ngoại trú hay nằm viện). Hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ phát triển viêm  phổi nhưng không dùng để đánh giá trong thang điểm này.

Đáp án: E.