Hara Kiri

31/01/2015 17:02
Cho đá viên đầy nửa cốc thuỷ tinh thấp kiểu cổ điển, đổ sirô dưa, rượu rum trắng, nước chanh nguyên chất vào cốc, khuấy đều.

Nguyên liệu

Đá viên

30 ml sirô dưa.

30 ml rượu rum trắng.

30 ml nước chanh vắt nguyên chất.

Thực hiện

Cho đá viên đầy nửa cốc thuỷ tinh thấp kiểu cổ điển, đổ sirô dưa, rượu rum trắng, nước chanh nguyên chất vào cốc, khuấy đều.