Cocktail

29/01/2015 19:09
Cách làm: Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 3 oz (90cc) Gọt lượn vỏ cam cho cuốn lại và thêm 1quả sơri trang trí.

East India Cocktail loại 1

1 1/2 oz (45cc) rượu Old Mr. Boston Five Star Brandy.

1/2 thìa nhỏ nước thơm (dứa).

1/2 thìa nhỏ rượu Curacao.

1thìa nhỏ rượu Jamaica Rum.

1cc bột thơm.

Cách làm: Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 3 oz (90cc) Gọt lượn vỏ cam cho cuốn lại và thêm 1quả sơri trang trí.

East India Cocktail loại 2

1 1/4 oz (38cc) rượu Dry Vermouth.

1 1/4 oz (38cc) rượu Sherry Wine.

1cc bột cam.

Cách làm

Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 3 oz (90cc).

Egg Sour

1 trứng gà.

1 thìa nhỏ đường bột.

1/2 Nước côt chanh.

2 oz (60cc) rượu Old Mr. Boston Five Star Brandy.

1/4 thìa nhỏ rượu Curacao.

Cách làm: Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly bigball lọai 8 oz (240cc).